top of page

Integritetspolicy för appar utvecklade av UX Productions AB

Vi bryr oss om användarnas integritet.


Följande gäller för apparna:

1. Den samlar inte in någon användarinformation


2. Den sparar inte några inställningar i enheten eller någon annanstans.


3. Den innehåller inga länkar till externa websidor


4. Den innehåller inga i-app-köp

5. Den innehåller ingen egentlig reklam. Det finns endast ett kort textuellt nämnande av vilka företag och personer som varit inblandade i utveckling av appen.

Privacy Policy - English

We care for the user’s privacy.


The following is true for the apps:


1. It does not collect any user information


2. It stores no settings in the on the device or elsewhere.


3. It does not contain links to external web pages.


4. It does not contain any in app purchase


5. It does not contain any true form of advertizing. It contains only textual information about companies and persons who have participated in the development of the app.

Har du fler frågor? Hör gärna av dig så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

bottom of page